Vælg tema
Dansk økonomi
Få en introduktion til økonomiske begreber og den grundlæggende opbygning af det økonomiske system ved at finde og bearbejde informationer om dansk økonomi og bruge det økonomiske kredsløb, samt at diskutere de økonomiske mål.

International økonomi
Få en forståelse for, at den internationale økonomi er en vigtig forudsætning for dansk økonomi ved at forstå sammenhænge i international økonomi og kende de økonomiske politikkers internationale aspekt.

Økonomiske indgreb
Få en forståelse af den økonomiske virkelighed, herunder den førte økonomiske politik og dens konsekvenser ved at bruge økonomiske modeller og undersøge og beregne konsekvenser af økonomiske indgreb.