Vælg tema
Dansk økonomi
Få en introduktion til økonomiske begreber og den grundlæggende opbygning af det økonomiske system ved at finde og bearbejde informationer om dansk økonomi og bruge det økonomiske kredsløb, samt at diskutere de økonomiske mål.

Husstandens økonomi
Få en forståelse for de forskellige fordelingspolitiske konsekvenser, der er for familierne i Danmark, når man politisk ændrer skatte- og afgiftspolitikken.

International økonomi
Få en forståelse for, at den internationale økonomi er en vigtig forudsætning for dansk økonomi ved at forstå sammenhænge i international økonomi og kende de økonomiske politikkers internationale aspekt.

Økonomiske indgreb
Få en forståelse af den økonomiske virkelighed, herunder den førte økonomiske politik og dens konsekvenser ved at bruge økonomiske modeller og undersøge og beregne konsekvenser af økonomiske indgreb.

Hent emne
Det økonomiske kredsløb
Opgaver til ”Det økonomiske kredsløb” niveau B, Opgaver til ”Det økonomiske kredsløb” niveau C

Introduktion til økonomiske politikker
Opgaver til ”Økonomiske politikker” niveau A, Opgaver til ”Økonomiske politikker” niveau B

Samfundsøkonomiske mål
Målkonflikter under højkonjunktur , Målkonflikter under lavkonjunktur, Andre mål, Hvad er samfundsøkonomiske mål?, Mål 1, Mål 2 , Målkonflikter